Privacy Policy

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez portal iknowportal.pl.

Czym są dane osobowe i jakie dane są przetwarzane?

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie. W trakcie korzystania z naszego serwisu, przetwarzamy takie dane jak adres IP, informacje zawarte w plikach cookies, dane związane z formularzami kontaktowymi i subskrypcyjnymi oraz dane udostępniane nam w trakcie kontaktu drogą elektroniczną.

Jakie cele są realizowane w procesie przetwarzania danych?

Przetwarzamy dane w celu świadczenia usług związanych z funkcjonowaniem portalu, w tym:

udostępnienia użytkownikom treści i usług dostępnych na portalu,
umożliwienia korzystania z formularzy kontaktowych i subskrypcyjnych,
realizacji zamówień i dostarczania newsletterów,
zbierania informacji o preferencjach użytkowników w celu dostarczenia spersonalizowanych treści i reklam,
monitorowania ruchu na stronie w celu poprawy jakości świadczonych usług,
prowadzenia działań marketingowych, w tym remarketingowych.
Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Przetwarzamy dane osobowe na podstawie:

wyrażonej przez użytkowników zgody na przetwarzanie ich danych osobowych,
konieczności przetwarzania danych do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy,
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
Kto ma dostęp do danych i czy są one przekazywane poza UE?

Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, firmom badawczym, podmiotom świadczącym usługi płatnicze, a także partnerom handlowym. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Jakie są prawa użytkowników w zakresie przetwarzania danych?

Użytkownicy mają prawo do:

dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii,
sprostowania swoich danych,
usunięcia swoich danych (w określonych sytuacjach),
ograniczenia przetwarzania danych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
przenoszenia danych do innego administratora danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres ich przechowywania lub archiwizacji.

Jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych?

Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne. W tym celu stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak szyfrowanie, kontrolę dostępu oraz regularne szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych.

Jak skontaktować się z nami w sprawie ochrony danych osobowych?

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mail: kontakt@iknowportal.pl

Jakie masz prawa w zakresie ochrony danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługuje Ci szereg praw, w tym:

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  • prawo żądania ich sprostowania,
  • prawo do usunięcia danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W celu skorzystania z tych praw, prosimy o kontakt z nami na adres e-mail: kontakt@iknowportal.pl.

Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym czasie. W przypadku wprowadzenia zmian w treści polityki, poinformujemy o tym użytkowników za pośrednictwem naszej strony internetowej.